Den årlige konferansen tar for seg en rekke temaer som angår elektrifisering av samfunnet. Fornybarnæringen er viktige bidragsytere til å skape et mer bærekraftig kraftsystem. Kraftselskapene kan levere fornybar energi til samferdsel, både i form av elektrifisering og satsning på hydrogen. Dette var derfor et sentralt tema på arets konferanse.

Erik Dugstad fra DNV GL presenterte en rapport som ser på mulige måter å nå 1,5 gradersmålet fra Paris-avtalen i Norge. Siden vi allerede nesten utelukkende bruker fornybar energi i kraftmixen vår er transportsektoren en av de områdene vi har mest potensial for å kutte i klimagassutslipp. Det er nå planlagt 70 elferger i Norge, og det er mange prosjekter innen bussnæringen.

Styreleder i Mørenett Erik Espeseth presenterte utfordringer knyttet til dagens regulering. Han sammenlignet fergeleiene med gauken i reiret, det skaper problemer for selskapets effektivitet med lite brukstid og høy effekt ved fergeleiene. Likevel viser analyser at der er samfunnsøkonomisk best å investere i sterkt nett framfor batteri, på grunn av den kortere levetiden til batterier. Denne problemstillingen må derfor NVE løse i sin regulering, ved å dimensjonere for effektuttaket.

Også Hege Økland fra NCE Maritime Clean Tech var inne på ferger i sin presentasjon. De mener hydrogen gir en god rekkevidde på hurtigbåter. Selskapet Havila, som skal betjene Kystruten, har dimensjonert sine ferger for hydrogendrift. Asko har planer for elektrisk fergekryssing for sine lastebiler. Budskapet er at det er flere typer drivstoff som må på plass – batterier, hydrogen og ammoniakk er eksempler på dette. Offentlige myndigheter må oppmuntre til grønne løsninger gjennom anbudskravene.