Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vi mener

Her ser du høringsinnspill og andre relevante innlegg om hva Kraftfylka mener om pågående politiske saker

Høringssvar ifm. fylkeskommunenes inntektssystem

Etter regionreformen har fylkeskommunene fått utvidede ansvarsområder, og i mandatet til ekspertgruppa poengteres det at et økonomisk handlingsrom er en forutsetning for at fylkeskommunene kan jobbe med innovasjon og lokalt tilpassede løsninger. Også fylkene bør settes i stand til å nytte seg av sine komparative fortrinn, for eksempel forvaltning av naturressurser i sine områder.

Kraftfylkas høringssvar ifm. lovendringer knyttet til vindkraft på land

Regjerngen foreslår ednringer i energiloven og plan- og bygningsloven i saker knyttet til vindkraftutbygging på land. Regjeringen vil gi kommunene større påvirkningsmulighet i lokalisering og utvikling av prosjekter, samt å effektivisere saksgangen. Nedenfor ser du en oppsummering av Kraftfylkas høringsinnspill. 

Samarbeidande Kraftfylke/ Kraftfylka
Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika

Fakturaer til Kraftfylka kan sendes på EHF eller som pdf til 912223329@autoinvoice.no
Tlf: 41218190
Org.nr.: 912 223 329