Kraftfylka får stadig flere medlemmer. Nå har også det gjenoppståtte Østfold fylke meldt seg inn i foreningen. 

- Østfold er en viktig kraftregion for store deler av Østlandsområdet, med både eierskap og produksjon i sin region. De vil være en viktig bidragsyter i det videre arbeidet, sier daglig leder i Kraftfylka, Olav Hallset.

Alle medlemsfylkene er representert i organisasjonens styre. Østfold har utnevnt Siv Henriette Jacobsen (Ap) og Thor Reidar Hals (H) som henholdsvis styre- og varamedlem.