Som samfunnsutvikler står tilgang til energi og nett helt sentralt. Til tross for lav kraftproduksjon i dag, har Vestfold stort potensial til å produsere energi, særlig solkraft. Det er blant grunnene til at Vestfold har besluttet å melde seg inn i Kraftfylka. 

-Vestfold er et godt eksempel på regioner som tar ansvar for planlegging av energiproduksjon i den nye energimiksen som vil komme. Lav vannkraftproduksjon er ikke til hinder for å produsere fornybar energi, og i Vestfold er det mange spennende prosjekter på gang. Vi ønsker Vestfold hjertelig velkommen og gleder oss til videre samarbeid framover, sier Olav Hallset, daglig leder i Kraftfylka. 

Fylkesordfører Anne Strømøy er Vestfolds representant i Kraftylkas styre.