Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kraftfylka organiserer de største kraftproduserende regionene i Norge. Medlemmene er spredt over hele landet, fra Troms og Finnmark til Agder. De disponerer omlag 2,1 TWh konsesjonskraft – tilsvarende 2,1 milliarder kWh, og mottar naturressursskatt fra all kraftproduksjon.

Høringer

Se alle meninger

Våre politiske standpunkter

Fylkeskommunene må ha reell medvirkning i planleggingen av kraftproduksjon og strømnett

Så mye som mulig av inntektene fra fornybar kraftproduksjon skal komme vertsfylkene og -kommunene til gode

Nyheter

Se alle nyheter
Samarbeidande Kraftfylke/ Kraftfylka
Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika

Fakturaer til Kraftfylka kan sendes på EHF eller som pdf til 912223329@autoinvoice.no
Tlf: 41218190
Org.nr.: 912 223 329