Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hva er Kraftfylka?

Kraftfylka organiserer de største kraftproduserende regionene i Norge. Medlemmene er spredt over hele landet, fra Troms og Finnmark til Agder. De disponerer omlag 2,1 TWh konsesjonskraft – tilsvarende 2,1 milliarder kWh, og mottar naturressursskatt fra all kraftproduksjon.

Kraftfylkas politiske målsetninger

Kraft- og nettutbygging har store regionale ringvirkninger, og fylkene kan spille en viktig rolle i å koordinere lokale og nasjonale behov og muligheter. Dette bør gjøres gjennom oppretting av regionale kraftforum.

Fylkeskommunene må ha reell medvirkning i planleggingen av kraftproduksjon og strømnett

Så mye som mulig av inntektene fra fornybar kraftproduksjon skal komme vertsfylkene og -kommunene til gode

Vi mener

Her ser du høringsinnspill og andre relevante innlegg om hva Kraftfylka mener om pågående politiske saker

Kraftfylkas innspill til revidert nasjonalbudsjett 2024

Kraftfylka ber om justert naturressursskatt i kommuneproposisjonen

Høringssvar om endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til solkraft på land

Høringssvar fra Kraftfylka ifm. strømprisutvalgets rapport

Høringssvar ifm. energiutredningsforskriften

Høringssvar fra Kraftfylka om industrikontraktsunntaket for vannkraft

Les mer

Nyheter

Se alle nyheter

Medlemmer

Vestfold fylkesvåpen

Vestfold

Fylkesvåpen Finnmark

Finnmark

Agder fylkesvåpen

Agder

Innlandet våpen - 300x350

Innlandet

Vestland våpen - 300x350

Vestland

Rogaland våpen 300x350

Rogaland

Samarbeidande Kraftfylke/ Kraftfylka
Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika

Fakturaer til Kraftfylka kan sendes på EHF eller som pdf til 912223329@autoinvoice.no
Tlf: 41218190
Org.nr.: 912 223 329