Kraftfylka, KS, Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner (LNKVK), Naturressurskommunene, Samfunnsbedriftene, Energi Norge og Norwea ble enige om et forslag til lokal og regional beskatning av vindkraft. Forslaget ble oversendt til Stortingets energi- og miljøkomite, som for tiden behandler en stortingsmelding om konsesjonsbehandling av vindkraft på land. 

Les hele forslaget her

Hovedtrekkene i forslaget er som følger:

  • En naturressursskatt må komme på plass for vindkraft, slik tilfellet allerede er for vannkraft. Det vil sikre vertskommuner og vertsfylker en andel av verdiskapingen.
     
  • Næringen bør også betale en miljøavgift (naturavgift e.l.) knyttet til ulempene for befolkning og miljø som virksomheten innebærer. Provenyet av denne avgiften bør komme som kompensasjon til de lokalsamfunnene som stiller sine naturressurser til disposisjon og opplever ulempene.
     
  • Det er behov for en langsiktig utredning av skattesystemet for kraftproduksjon, som kan se på teknologinøytrale løsninger.