EU oppdaterer regelverket sitt i forbindelse med forsterkede klimamål på 55 % kutt i klimagassutslipp. Det er en lang rekke direktiver og forordninger som skal revideres for å møte de nye kravene (se oversikt her).

Det er ulike departement som behandler lovforslagene, men Olje- og energidepartementet har ansvaret for energieffektiviseringsdirektivet og fornybardirektivet. Det er disse høringene Kraftfylka har svart på. 

Les høringssvar Fornybardirektivet

Les høringssvar Energieffektiviseringsdirektivet

Oppsummert mener vi:

- Markedsbaserte mekanismer er best egnet for å øke fornybar kraftproduksjon

- Det bør ikke være tvang for å få til mellomstatlige prosjekter for fornybar energi

- Myndighetene bør legge vekt på å fjerne krav til addisjonalitet i reglene om produksjon av drivstoff fra ikke-biologisk materiale

- Konsesjonskraft bør gi opprinnelsesgarantier, på linje med annen kraftproduksjon

- Nettselskaper bør ikke pålegges å dokumentere CO2-miks og fornybarhet i sine leveranser

- EØS-relevansen for energieffektiviseringsdirektivet må avklares snarest

- Norske myndigheter må bruke en primær energifaktor på 1 for elektrisitet

- Mål for energieffektivisering må baseres på energiintensitet og ikke absolutt energibruk

- Det må ikke pålegges energiselskapene å kutte kundenes strømforbruk, Enova er riktig virkemiddel for strømsparingstiltak