Finansdepartementet ønsker en vurdering av den tekniske innretningen på avgiften, og vil komme tilbake til nivå og fordeling mellom kommuner til Stortinget senere i år. 

Se høringsteksten her

Kraftfylka har deltatt aktivt i et samarbeid med flere organisasjoner, hvor vi har fremmet en kombinasjon av naturressursskatt, lignende som for vannkraft, og en ny produksjonsavgift. Dette vil vi følge opp i høringen og i stortingsbehandlingen som følger.

Send gjerne innspill til høringen til niklas@kraftfylka.no, innen fredag 9. juli.