Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vi mener

Her kan det ligge en eller annen tekst

the-schlegeis-reservoir-2190762_1280

Kraftfylkas innspill til kraftskatteutvalget

Kraftfylka har levert flere notater og rapporter til ekspertutvalget som skal se på kraftskatter, ledet av tidligere NVE-direktør Per Sanderud. Les innspill her.

hydropower-2190422_1280

Konsesjonskraft må få opprinnelsesgarantier

Kraftfylka mener at konsesjonskraften er fornybar og derfor må opprinnelsesgarantier overført fra produsenten til konsesjonskraftmottakeren tilsvarende avstått volum. Det vil være i tråd med intensjonene i lovverket.

electricity-3442835_1280

Slik kan nettleien utjevnes

Et samlet Storting ba i mars 2018 regjeringen om å utrede modeller for utjevning av nettariffer i Norge. Kravet fra Stortinget kom etter misnøye med dagens ordning, der det er store ulikheter i nettleien i Norge avhengig av hvor du bor. Særlig er det blitt reagert på at områder med mye kraftproduksjon har blant landets høyeste nettleie, mens bynære strøk med lang avstand til produsentene har billigere nettleie.