Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vi mener

Her kan det ligge en eller annen tekst

EU

Regjeringen må avklare EØS-relevans i Ren-energipakken

Kraftfylka har svart på en høring om et vedtatt EU-regelverk om energi. Vi imøteser grundige vurderinger fra departementet om alt er EØS-relevant og om noe regelverk innebærer ytterligere suverenitetsavståelse, i god tid før politisk behandling i Norge.  

pinwheel-2222471_1280

Samfunnskontrakt om vindkraft kan gi mer grønn industri

Leder og nestleder i Kraftfylka Aud Hove og Bjørn Ropstad hadde på trykk et leserinnlegg i Nationen om hvordan man trenger mer samhandling mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter for å realisere flere kraftprosjekter.