Olje- og energidepartementet la 11. juni fram stortingsmeldingen "Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser". Vista Analyse har i denne sammenheng på oppdrag fra Kraftfylka analysert fylkeskommunenes virkemidler for verdiskaping fra energiressurser. 

Rapporten blir presentert sammen med en vurdering av stortingsmeldingen. 

Webinaret finner sted onsdag 23. juni kl. 10-12. Påmelding kan gjøres her.

Program:

10:00 - 10:05 : Velkommen v/Aud Hove, styreleder i Kraftfylka

10:05 - 10:30 : Stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, v/ Tony Tiller (H), statssekretær i Olje- og energidepartementet

10:30 - 11:00 : Fylkeskommunenes virkemidler for verdiskaping fra regionale energiressurser, v/ Haakon Vennemo, daglig leder Vista Analyse

11:00 - 11:40 :  Kommentarer fra Stortinget: Ruth Grung (Ap), Ole André Myhrvold (Sp), Lars Haltbrekken (SV) og Terje Halleland (FrP)

11:40 - 12:00 :  Oppsummering og spørsmål, v/ Aud Hove, styreleder i Kraftfylka