Tid er torsdag 18.11 kl. 10:00-12:00 på Zoom. Deltagelse er gratis, og målgruppen er politikere og administrativt ansatte i fylkeskommunene. 

Påmelding gjøres her

Program

Introduksjon

10:00 - 10:05 - Velkommen, v/ Niklas Kalvø Tessem, daglig leder i Kraftfylka

10:05 - 10:25 - Introduksjon til arbeidet med vannforvaltningsplaner, v/ Anders Iversen, fagdirektør, seksjon for vannforvaltning, Miljødirektoratet

10:25 - 10:45 - Vannforvaltningens konsekvenser for vannkraft v/ Oda Bjærke,seniorrådgiver, energi- og konsesjonsavdelingen NVE

Erfaring fra fylker

10:45 - 11:00 - Nordland Fylkeskommune, v/ Håkon Roald, rådgiver naturressurser, faggruppe klima, plan og naturressurser

11:00 - 11:15 - Vestland Fylkeskommune, v/ Merete Farstad, Seniorrådgjevar for Vestland vassregion

Kommentarer fra interessenter

11:15 - 11:30 - Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), v/ Leder Torfinn Opheim

11:30 - 11:45 -  Vannkoordinator for Sabima, Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Verdens naturfond, Den Norske Turistforening og Naturvernforbundet, v/ Åsa Renmann

11:45 - 12:00 - Energi Norge, v/ Vegard Pettersen, Næringspolitisk rådgiver fornybar energi og miljø