Europower.com:
 
Danske vindmøller kan ikke lastes for hverken diatbes eller fødselsproblematikk. Foto: Dong Energy
Danske vindmøller kan ikke lastes for hverken diatbes eller fødselsproblematikk. Foto: Dong Energy

 

VINDMØLLER FRIKJENT ETTER FEM ÅR

En fem år lang studie har nå frikjent danske vindmøller fra å forårsake blant annet diabetes og hjerte-kar-sykdommer. Men nattesøvnen er det verre med.

Publisert: 2019-03-15 14:22:23.0  Oppdatert: 2019-03-18 09:17:54.0

Resultatene fra det ferdige studiet er gode både vindkraftbransjen og for de som bor innenfor en radius på seks kilometer fra nærmeste vindmølle. Nå er nemlig danske vindmøller frikjent for å være årsaken til en hel haug av lidelser. Men kanskje ikke alle.

Det er tre departementer som har finansiert registerundersøkelsene som gjøres av Kræftens Bekæmpelse. Studiet har bestått av seks delstudier som alle nå er gjort tilgjengelige av Sundhedsstyrelsen.

Fra diabetes til depresjoner

Forskerne kan sies å ha gått relativt bredt ut i forsøket på å finne ut hvordan vindmøllestøy påvirker vindpark-naboene. Mulige konsekvenser man ikke nødvendigvis forbinder med støy, som diabetes og negative innvirkninger på fødsler, ble undersøkt tidlig i studien uten at man fant noen sammenheng.

I de seks delstudiene har man undersøkt innvirkningen av vindmøllestøy på voksne mellom 25 og 84 år i perioden 1982-2013. Undersøkelsene omfatter alle danske hjem innenfor en radius på seks kilometer fra nærmeste vindmølle.

Da Energi omtalte de fire første delstudiene gjenstod delstudiene det var knyttet mest spenning til, nemlig langtidseffekter på hjerte-kar-sykdommer, depresjoner og søvnforstyrrelser. Til da hadde man ikke funnet noen klar sammenheng mellom vindmøllestøy og diabetes, høyt blodtrykk og fødselsproblemer. Det kunne likevel vises en svak økt risiko for høyere blodtrykk.

Nesten frikjent

I de to siste delstudiene ble det ikke funnet noen økt risiko for hjerte-kar-sykdommer, men for depresjon og nattesøvn var det litt annerledes.

For deltakerne i studien som over fem år var utsatt for en gjennomsnittlig, nattlig vindmøllestøy på over 42 dB (tilsvarer støy fra et kjøleskap i et lite kjøkken), fant man økt risiko for førstegangsinnløsning av resepter på sovemedisin og antidepressiva. Blant deltakerne som ble utsatt for 24 dB var det ingen økt risiko.

Likevel trenger ikke alle vindmøllenaboer å flytte ut helt ennå. Det ble nemlig ikke funnet noen innvirkning på nattesøvn og depresjoner blant de under 65 år, noe som gjør at forskerne konkluderer med at det ikke noen klar sammenheng mellom vindmøllestøy og helseplager.