Forslaget åpner for at nettselskapene skal kreve anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet. Kunder som har bedt om tilknytning eller økt kapasitet i på disse nettnivåene har til nå ikke betalt for nettinvesteringer.

Kraftfylka mener det er positivt at den som utløser investeringen også betaler en andel av kostnadene. Det er viktig at nettselskapene får en viss grad av fleksibilitet til å sette anleggsbidraget, slik at man ikke legger unødige hindre for næringsutvikling.

Les høringssvaret her:

Høring om anleggsbidrag