Regjeringen avholdt auksjon for interesserte selskaper om å bygge ut havvind i området Sørlige Nordsjø II. Når anleggene står ferdige vil de sørge for 6-7 TWh strøm som skal ilandføres i Kvinesdal i Agder. 

Staten stiller en prisgaranti til rådighet for utbyggerne. Prisgarantien fungerer slik at staten dekker mellomlegget hver måned dersom den oppnådde salgsprisen for kraften ligger under garantiprisen. Er oppnådd pris høyere, får staten differansen.

- At strømmen skal ilandføres i Kvinesdal vil bety store mengder energi inn i Agder og Sør-Norge for øvrig. Det kan bidra til industrisatsning og næringsutvikling i et område med stort kraftbehov, sier daglig leder i Kraftfylka Olav Hallset. 

Det er ennå ikke kjent når arbeidet med å utvikle vindkraftområdene skal starte opp.