Kraftfylka har årsmøte annethvert år, og skal i 2022 ha fysisk årsmøte med seminar 30.-31. mars på Radisson Blu Gardermoen. Den 30 mars arrangerer vi et seminar om Strømnettutvalgets arbeid kl 11:30-17:00. Her kommer blant annet statsekretør i Olje- og energidepartementet Amund Vik, konsernsjef i Statnett Hilde Tonne og medlem av Strømnettutvalget Tore Morten Wetterhus. Vi får også høre mer om arbeid som gjøres i fylkeskommunene rundt næringsutvikling knyttet til kraftproduksjon. 

Endelig program kommer snart. Arrangementet er gratis for medlemmer og koster 1500 kr. for ikke-medlemmer. Man kan velge påmelding bare til seminaret, og middag er inkludert kvelden dag 1. Medlemmer kan også delta på årsmøtet 31. mars kl. 10:00 - 12:00 samme sted. På årsmøtet møter også politisk utpekte delegater fra medlemsfylkene.

Påmelding gjøres her