Fylkeskommunen har en stor satsning på verdikjeder fra hydrogen i Troms og Finnmark. Dette arbeidet ble presentert på seminaret i Vadsø, og det kom fram at potensialet er enormt for vindkraft og hydrogenproduksjon i fylket. Fram mot 2030 kan de eksiterende konsesjonene i Raggovidda og Hamnefjellet bygges ut med 225 MW, noe som gir et potensial på 19000 tonn hydrogenproduksjon i året. Fram mot 2045 kan det bygges ut så mye som 1500 MW vindkraft. Ser man i tillegg på mulighetene for blått hydrogen er det potensial på 1 108 000 tonn hydrogen innen 2045. Dersom markedet for hydrogen for transport og energiprosesser tar av kan dette bli en stor næringsvei i fylket. 

For å illustrere denne gryende satsningen og potensialet ble deltagerne på seminaret invitert til Berlevåg og Raggovidda vindpark, som har installert en effekt på 45 MW, men har en konsesjon på 200 MW. Dette er ikke utbygd, da det ikke er god nok tilgang på strømnett i området. Derfor fikk Varanger Kraft EU-støtte for anlegge en  hydrogenfabrikk i Berlevåg, som nå er i prøvedrift med planer om full produksjon neste år. Da vil den kunne produsere 300 tonn per år, som dekker drivstoffbehovet for 10 busser daglig tur/retur Kirkenes - Alta.  Planen er å ytterligere øke den produksjonen kraftig ved hjelp av en utvidelse av Raggovidda og bruke strømmen til storstilt hydrogen- og ammoniakkproduksjon, som skal skipes ut. Dette kan danne grunnlaget for en stor næringspark, med tilhørende mulighet for næringsutvikling. Det kan for eksempel være spillvarme fra produksjonen både til gartneri og svømmeanlegg. Planene er store, og Berlevåg har tro på en grønn industriframtid.