Meldingen kan leses her

Meldingen presenteres også på et webinar i regi av Kraftfylka 23. juni, påmelding gjøres her.

Regjeringen har noen hovedpunkter innen fornybar energi de tar opp i meldingen:

  • Samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi
  • Energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi
  • Best mulig utnyttelse av overføringsnettet
  • Vurdere systemet for nettutvikling i lys av økende elektrifisering
  • Legge til rette for fremtidig elektrifisering uten at forsyningssikkerheten for strøm svekkes

Disse punktene er svært viktig. Kraftylka er opptatt av at hele Norge må tas i bruk, og at verdiskaping fra kraftproduksjon ikke bare skal tilfalle de som bor i områder med mye forbruk. Vi ønsker at det kommer en prioritering av de mest nødvendige elektrifiseringstiltakene, og at disse fordeles over hele landet. Det bør også være mulig å forsere enkelte strømnettforbindelser, der dette er sett på som nødvendig for industriutviklingen. Vi ser derfor fram til arbeidet som skal gjøre av utvalget som er satt ned for å se på nettutbygging.

Et annet viktig spørsmål for Kraftfylka er kostnadsfordeling mellom kundene i nettet. elektrifisering koster, og det er svært viktig at ikke kostnadene blir urimelig høye i forhold til kostnadene ved utbygging av strømnett. Nettleien bør derfor utjevnes, og det bør se på tariffering som belønner fleksibelt forbruk, slik at kapasiteten i nettet utnyttes bedre. 

Vi følger saken videre til behandling i Stortinget og ser fram til en god diskusjon på webinaret vårt 23. juni.