Målet med stortingsmeldingen fra Olje- og energidepartementet er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser, som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser. 

Se meldingen her

Meldingen vil se på fornybar energi, petroleumsnæringen, hydrogen og utvinning av mineraler på havbunnen. Verdiskapingen fra regionale energiressurser, som vannkraft, er betydelig og Kraftfylka kommer til å gi et skriftlig innspill til departementet. 

Olje- og energidepartementet oppfordrer til å sende inn skriftlige innspill til arbeidet med stortingsmeldingen, med frist 10. desember 2020.

OED ber om to typer skriftlige innspill:

1) innspill til arbeidet med stortingsmeldingen generelt.
2) innspill til arbeidet med veikart for hydrogen.

Innspillene kan ikke overstige to sider, og sendes til: verdiskaping@oed.dep.no, merket "innspill stortingsmelding" eller "innspill veikart hydrogen".