De tre forslagene SV stilte var:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i konsesjonslovgivningen for vindkraft, slik at det blir de samme krav til offentlig eierskap for vindkraft som for vannkraft.

  2. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake med forslag om en hjemfallsordning for vindkraft slik det er for vannkraft.

  3. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake med forslag om en naturressursskatt for vindkraft slik det er for vannkraft og som skal komme kommunene til gode.»

Forslagene ble avvist av Stortingets flertall. Den primære begrunnelsen er at kraftskatteutvalget jobber med en helhetlig vurdering av all besktning i kraftbransjen. Det ble også referert til at naturressursskatten er å anse som kommunesektorens andel av grunnrenten, og at det ikke er grunnlag for grunnrente fra vindkraft.

Kraftfylka vil her vise til at kommunesektorens andel av grunnrenten har vært sterkt fallende siden den ble innført, blant annet på grunn av manglende indeksjustering. Vindkraften har etterhvert blitt mer lønnsom og det gir store naturinngrep. Det er derfor på høy tid å innføre en naturressursskatt på vindkraft nå, slik at kommuner og fylkeskommuner får en forutsigbar kompensasjon for naturinngrepene. Vi forventer at kraftskatteutvalget ser på dette i sitt arbeid.