Statnett presenterte 11. november en konseptvalgutredning for Bergen og omland til Olje- og energidepartementet, som nå skal på høring. 

Les utredningen her.

Hovedgrepet i planen er å bygge en tredje forbindelse til Kollsnes, i tillegg til en rekke allerede planlagte tiltak. Disse innebærer å øke transformeringskapasiteten i flere stasjoner, oppgradere eksisterende kraftledning mellom Sogndal og Modalen/ Steinsland, heve spenningen på den eksisterende forbindelsen videre til Kollsnes og øke kapasiteten på kabelstrekningen mellom Lille Sotra og Kollsnes.