Distriktsenergi, KS Bedrift og Kraftfylka har med dette som bakgrunn sett på alternative modeller for utjevning av nettleien. Vi anbefaler at to modeller vurderes:

  1. En modell basert på et frimerkeprinsipp. Denne innebærer at det betales samme nettleie uavhengig av hvor man bor.
  2. En modell der de ikke påvirkbare kostnadene utjevnes, mens selskapenes påvirkbare kostnader holdes utenfor utjevningen. Det legges til grunn at de ikke påvirkbare kostnadene utgjør ca. 70% av nettleien i dag.

Eksempler på ikke påvirkbare kostnader er kostnader ved overliggende nett og forhold knyttet til geografi, kundeantall og andre forhold selskapene ikke har kontroll over.

Vi forutsetter at det stilles samme krav til effektivitet i selskapene som tidligere. Ingen av disse modellene vil redusere insentiver for kostnadseffektiv drift.

Avgifter som eiendomsskatt, mva og elavgift holdes utenfor ordningen og fordeles slik som i dag.

Det har i sakens anledning blitt utarbeidet et notat av Narbel Energy. Notatet, som blant annet ser nærmere på de to overnevnte modellene, er oversendt.

Les rapporten her: Rapport tariffutjevning​