Foreløpig program: 

Torsdag 26. mars, Radisson Blu Gardermoen

Mer informasjon: Niklas Kalvø Tessem, e-post: niklas@kraftfylka.no, tel: 91571046

09:30-10:00 Registrering og kaffe

10:00-10:05 Velkommen

10:05 – 11:30 Del 1: Rammevilkår for kraftproduksjon og fylkeskommunenes inntekter fra kraft

10:05 – 10:40: TBC

10:40 – 11:15 : Håndtering av konsesjonskraft til lokal og regional verdiskapning i Agder - V/Glenn Qvam Håkonsen, daglig leder i Konsesjonskraft IKS

11:15 – 11:45: Juridiske problemstillinger innen kraftverksbeskatning  V/ Mari Kjellevold Brygfjeld, advokat og partner i advokatfirmaet DSA

11:45-12:30 Lunsj

12:30-15:00 Del 2: Framtidens kraftmarked

12:30 – 13:15 Utviklingen i kraftmarkedet v/ Torbjørn Haugen, senior porteføljeforvalter Markedskraft

13:15 -  13:45: Hva er potensialet for opprustning og utvidelse av eksisterende kraftverk?  V/ Inger S. Andersen - Senior Vice President Finance, Statkraft

13:45 – 14:00: Pause

14:00-15:00 «Hvordan utvikler vi energilandet Norge?» kort innledning og politisk diskusjon med stortingspolitikere - TBC

Del 3: Fylkeskommunene viser vei for fornybarnæringene

15:00 – 15:20: Utnyttelse av hydrogen i Finnmark - V/ Hilde Skjerven Bersvendsen, seniorrådgiver Troms og Finnmark Fylkeskommune

15:20 - 15:40: Electric Region Agder - V/Trond Schrader Kristiansen, rådgiver Agder fylkeskommune

15:40 -  15:50: Pause

15:50 – 17:30 Årsmøte Samarbeidande Kraftfylke (medlemmer)