Sammenfatningen viser at elektrisitetsbruken i alminnelig forsyning økte fra rundt 79 til 87 TWh fra 2007 til 2017. Omtrent halvparten av elektrisiteten brukes på Østlandet. Trendlinjen for effektbruk viser samme form. En sammenstilling av alle investeringsplanene viser at det er forventet investeringer for totalt 135 milliarder kroner i kraftnettet den kommende tiårsperioden (2018–2027).

Rapporten kan leses her