De viktigste endringene fra det opprinnelige budsjettforslaget gjelder for andre politikkområder enn Kraftfylkas primære interesse, som helse og omsorg og boligpolitikk. 

Kraft og energi er i liten grad påvirket av den endelige budsjettavtalen mellom regjeringen og SV. Fylkenes kraftinntekter vil ikke bli påvirket av avtalen sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. 

Kraftfylka har deltatt i høringer på Stortinget i forbindelse med neste års statsbudsjett, samt avholdt møter med SV, men fortsatt er det et stykke igjen til fullt gjennomslag for våre standpunkter. De viktigste innspillene fra Kraftfylka var justeringer i naturressursskatten. For det første mener Kraftfylka at skatten må prisjusteres så den kommer tilbake på sitt opprinnelige og intenderte nivå, og for det andre bør den gjøres teknologinøytral så også produsenter av for eksempel vind- og solkraft må svare naturressursskatt. 

Les hele budsjettavtalen her