Olje- og energidepartementet hadde på høring tre forordninger og ett direktiv, merket EØS-relevant fra EUs side. Sakene skal nå behandles gjennom EFTA. De fire lovtekstene som skal vurderes er forordning om beredskap i elektrisitetssektoren, revidert ACER-forordning, revidert elektrisitetsforordning og revidert elmarkedsdirektiv.

Vi mener høringssaken burde vært framstilt bedre fra departementets side, med et norsk høringsbrev som tar for seg de viktigste spørsmålene som departementet ønsker svar på i forbindelse med EØS-prosessen.

Beredskap og forsyningssikkerhet har tidligere ikke vært en del av EØS-avtalen, og det er viktig å avklare nå på et tidlig stadium om dette er EØS-relevant.

ACER-saken var betent i forrige runde, og det er en viss usikkerhet om den reviderte ACER-forordningen er en ytterligere suverenitetsavståelse som må vedtas med 2/3 flertall i Stortinget. Dette må departementet utrede grundig i god tid før Stortinget skal behandle saken. 

Les hele høringssvaret her