Kommisjonen skal gjøre ferdig sin utredning innen 15. desember 2022. Kraftfylka vil komme med innspill til utvalget underveis. 

Kommisjonens mandat er knyttet til disse fem overordnede temaene:

 1. hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring
 2. perspektiver for utviklingen i kraftforbruket
 3. potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon
 4. perspektiver for forsyningssikkerheten
 5. sentrale interessemotsetninger i energipolitikken

Kommisjonen oppnevnes med følgende medlemmer:

 • Lars Sørgard (leder)
 • Øistein Andresen i Eidsiva Energi
 • Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Sverre Gotaas fra Herøya Industripark
 • Anniken Hauglie fra NHO
 • Gyro Heia, som er ordfører i Birkenes
 • Silje Ask Lundberg, som frem til i fjor var leder i Naturvernforbundet
 • Hans Erik Ringkjøb, som er ordfører på Voss
 • Samfunnsøkonom Kjell Roland
 • Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi
 • Helene Seim fra Boliden i Odda
 • Liv Monica Stubholt, som er jurist og tidligere har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet
 • Berit Tennbakk, som er samfunnsøkonom
 • Are Tomasgard fra LO
 • Arve Ulriksen fra Mo Industripark