Kraftfylkas innspill kan leses her.

Vi fokuserte på følgende:

- Fylkeskommunene har en sentral rolle som samfunnsutviklere. Derfor må den økonomiske evnen til regional næringsstøtte styrkes.

- Fylkeskommunene bør få en andel av grunnrenteskatten, eller en naturressurskattesats som ikke inngår i inntektsutjevningen, for å styrke regional verdiskaping fra kraftproduksjon.

- Myndighetene bør igangsette et større kartleggingsarbeid om behovet for nett og kraftproduksjon i sammenheng med industriutvikling på regionalt nivå. Arbeidet bør gjøres i samarbeid med fylkeskommunene.