Kraftylka mener det er viktig å ha en fleksibilitet i utformingen av nettariffer, og at aktører som har mulighet til å drifte med alternative energikilder i perioder da kan kobles ut. Dette kan gjøres for å unngå store kostnader til anleggsbidrag, som kan være en stor kostnad, særlig om man er eneste næringsaktør ytterst i et nett. Det er avgjørende at nettselskaper får en informasjonsplikt om de fordeler og ulemper dette medfører før en slik frivillig avtale kan inngås. 

Les hele svaret her