Kraftfylkas årsmøte valgte nytt styre under årsmøtet 5. april. Noralv Distad fra Vestland (Høyre) ble valgt som leder, og Aleksandra Seljeseth fra Troms (Arbeiderpartiet) ble valgt til nestleder. 

Styret for øvrig vil i neste fireårsperiode bestå av følgende: 

 • Bjørn Larsen, Nordland (Fremskrittspartiet)
 • Thomas Arild Mølmann, Finnmark (Nordkalottfolket)
 • Oddny Helen Turøy, Rogaland (Kristelig Folkeparti)
 • Tore Grobak Vamraak, Agder (Høyre)
 • Terje Riis-Johansen, Telemark (Senterpartiet)
 • Peer-Gunnar Sveen, Innlandet (Arbeiderpartiet) 
 • Anne Strømøy, Vestfold (Høyre)

Som vararepresentanter er følgende valgt: 

 • Hege Christin Bjørkmann, Finnmark (Høyre)
 • Benjamin Furuly, Troms (Høyre)
 • Anette Åbodsvik Bang, Nordland (Senterpartiet) 
 • Kine Dale, Vestland (Arbeiderpartiet)
 • Vebjørn Solli Vebjørn Solli, Rogaland (Kristelig Folkeparti)
 • Georg Gulli, Agder (Kristelig Folkeparti)
 • Bent Frode Bystrøm, Telemark (Høyre)
 • Hanne Alstrup Velure, Innlandet (Høyre)
 • Arild Theimann, Vestfold (Arbeiderpartiet)