Øyvind studerer statsvitenskap ved universitetet i Oslo, hvor han fokuserer på internasjonal energipolitikk. Paulsen skal bistå Kraftfylka som konsulent en dag i uken.

Øyvind Paulsen fått tildelt epost adresse oyvind@kraftfylka.no, og har telefonnummer 99106500

Vi har tatt en prat med Øyvind for å bli bedre kjent med han.

Hva slags bakgrunn har du?

Jeg ble ferdig med en bachelor i Internasjonale studier i fjor, hvor jeg fikk innblikk i en rekke fagfelt innen statsvitenskap, folkerett, økonomi og historie. Statsvitenskap var mest spennende så valgte å fordype meg her, og har nå gått videre på en master i statsvitenskap. Har fra tidligere også en grad innen kommunikasjon og markedsføring med erfaring fra privat næringsliv.

Hva brenner du mest for?

Jeg er veldig interessert i klimapolitikk og bærekraft. Å få jobbe med energipolitikk i Norge er derfor veldig spennende da vi er i verdenstoppen på fornybar kraft.

Hva studerer du nå som er relevant for norsk energipolitikk og fylkeskommunene?

For tiden fordyper jeg meg i internasjonal energipolitikk. Her har lært mye om ulike energisystemer og forvaltningen av disse. Har spesielt fokusert på fornybar energi og bærekraft ved å se på utfordringer ved ulike dynamikker innen internasjonalt samarbeid på fagfeltet. Håper jeg kan dele av erfaring fra internasjonal energipolitikk, noe jeg tror blir svært relevant med stadig tettere integrering mot det europeiske energimarkedet.

Har selvfølgelig også vært innom mer tradisjonelt studerte energimarkeder slik som olje, gass, kull. Dette tenker jeg kommer godt med da energimixen Norge konkurrere mot ute i Europa har store andeler av disse og politikken som føres formes deretter.

Hva tenker du blir mest spennende å jobbe med i Kraftfylka?

Det skal bli spennende å få kjennskap fra innsiden av fagfeltet jeg studere. Å få jobbe med energipolitikk i Norge er veldig spennende da vi er i verdenstoppen på fornybar vannkraft. Samtidig skjer det endringer med satsning på nye områder, eksempelvis med vindkraft, som blir spennende å følge fremover. Regionsreformene har vært sentral tematikk og som statsviter blir det også spennende å få dypere innblikk i regionspolitikken som føres og kunne erfare hvilke konsekvenser omveltninger vil ha lokalt, spesielt innen energifeltet.