NVE har sendt på høring et forslag til ny tariffering som skal gi jevnere forbruk, og gjøre at kunden betaler mer for å bruke kapasitet i nettet. Forslaget går blant annet ut på at nettselskapene kan velge ulike løsninger for tariffering av effekt: 

Se høringen her.

Abonnert effekt: Kunden betaler et månedlig fastledd for tilgang til en viss kapasitet i nettet, altså en øvre grense for hvor mye strøm som kan brukes samtidig. Ved bruk av kapasitet over denne grensen, betales en høyere pris per kilowattime.

Målt effekt: Kunden betaler i tillegg til fastledd og energiledd også for et effektledd. Dette beregnes ved å måle timen med maksimalt effektuttak hver dag, og regne et gjennomsnitt for måneden.

Sikringsbasert nettleie: Likner på abonnert effekt, forskjellen er at kunden får en fysisk begrensing på hvor mye kapasitet som kan brukes samtidig gjennom størrelsen på hovedsikringen.

Kraftfylka vil gjennomgå høringen, som har frist 4. mai,  og vil gjerne har innspill fra medlemmene.