Vi støtter åpning av konsesjonsprosess for havvind i de foreslåtte områdene. 

Les høringssvaret

Vi vil samtidig påpeke at:

- Det er særdeles viktig å sørge for prosesser som ivaretar lokalt og regionalt næringsliv.

- En kvalitativ konkurranse kan lettere stile kriterier som sørger for verdiskaping på det norske fastlandet.

- Det bør gjøres ringvirkningsanalyser underveis i et samarbeidsforum for havvind, hvor også regionale myndigheter er med.