Vi støtter NVEs vurderinger omkring de mest effektive tiltakene for å få ned netteleien. 

Se hele svaret vårt her.

Vi mener nettleien kan utjevnes ved:

1. Et tilskudd utenom statsbudsjettet på ca 500 millioner kroner. 

- Gir alle et lite påslag på ca. 120 kr i året. 
- Bør gjøres til en fast andel av den totale inntektsrammen for å sørge for den relative verdien.
- Vil redusere spennet fra lavest til høyest nettleie fra 26-30 øre/kWh med dagens priser.

2. Distriktsenergimodellen. 

- Delvis, men sterk utjevning.
- Kun selskapenes effektivitet som avgjør nettleien. 
- Geografiske forhold for hvert selskap jevnes ut.