Det er positivt at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett kommer med enkelte tiltak for å øke investeringer i grønn infrastruktur. Vi håper også det kommer flere tiltak i virkemiddelspakken for grønn omstilling senere i måneden. 

Blant de tingene som kom i RNB var: 

- Tiltakspakke på 100 millioner kroner til grønn skipsfart.

- 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger på fylkesriksvegene.

- Økt investeringskapital til Nysnø på 300 millioner kroner. Dette  er et investeringsfond for lavutslippsløsninger.

Les mer