Styreleder i Kraftfylka Aud Hove står som avsender i et leserinnlegg sammen med ledere i KS, LNVK, LVK, Naturressurskommunene, Norwea, Energi Norge og Samfunnsbedriftene Energi. Temaet er behovet for en rask avklaring om innføring av kompensasjon fra vindkraft til berørte lokalsamfunn. 

Les innlegget i Teknisk Ukeblad her