Europower.com: 
 
– Det står at man skal se på næringsnøytralitet, og da er det høyst rimelig å tolke vindkraften inn i mandatet, sier leder av skatteutvalget, Per Sanderud. Her avbildet mens han fortsatt var NVE-sjef. Foto: Haakon Barstad
– Det står at man skal se på næringsnøytralitet, og da er det høyst rimelig å tolke vindkraften inn i mandatet, sier leder av skatteutvalget, Per Sanderud. Her avbildet mens han fortsatt var NVE-sjef. Foto: Haakon Barstad

 

VIL OGSÅ VURDERE SKATT PÅ VINDKRAFT

Skatteutvalget som gjennomgår vannkraft-beskatningen, kommer også til å vurdere skattenivået på vindkraft. Det bekrefter utvalgsleder Per Sanderud.

Publisert: 2018-11-27 17:12:28.0  Oppdatert: 2018-11-27 17:12:28.0

På mandag ble det avholdt et møte mellom skatteutvalget og aktører i kraftbransjen. Sistnevnte kunne der komme med innspill til hvordan skattene bør innrettes i kraftbransjen.

På møtet kom det frem at utvalget også vil vurdere beskatningen av vindkraft, til tross for at regjeringen benevner utvalgetsom et «… ekspertutvalg som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk.»

Tidligere NVE-sjef Per Sanderud leder utvalget. Han sier det er naturlig at de også ser på vindkraften.

– Ja, mandatet sier at vi skal se på skatteinnretningen ut ifra næringsnøytralitet, og da vil vindkraft være en del av vurderingen, sier Sanderud til Europower.

– Inkluderer det å innføre grunnrenteskatt på vindkraft?

– Vi sier ingenting nå om hva vi vil vurdere, men vi oppfatter altså at det ligger i mandatet å se på all beskatningen på produksjon av strøm. Da er det rimelig å også se på vindkraften. Hvordan vi vil se på dette, og hva vi vil foreslå, må vi komme tilbake til, sier han.

– Så du kan altså ikke utelukke grunnrenteskatt for vindkraft?

– I utgangspunktet vil jeg ikke utelukke noen skatteformer, men det å være næringsnøytral er en sentral del av mandatet. Hvilke skatteformer vi skal se på, og eventuelt hvor langt de skal gå, kan jeg ikke si noe om i dag. Men det vil ikke være meningsfullt å ikke se på ulike former for produksjon av strøm når man skal gjøre sammenligner, sier Sanderud.

– Mandatet sier eksplisitt «beskatningen av vannkraftverk». Vindkraft er ikke nevnt med et ord.

– Nei, men det står at man skal se på næringsnøytralitet, og da er det høyst rimelig å tolke vindkraften inn i mandatet. Særlig fordi vindkraft nå har blitt en viktig alternativ produksjonsform til vannkraft, sier Sanderud.

 

Ulike skatter

På tross av at Sanderud sier at utvalget ikke vil utelukke noen skatteformer, oppfattet Øyvind Isachsen i Norwea ikke at det kan bli snakk om grunnrenteskatt på vindkraft.

– Nei, det var vel ikke grunnrente Sanderud i første rette pratet om. Naturressursskatt er vel mer aktuelt. Det har Norwea vært for å innføre i mange år, sier Isachsen.

Her kan det være greit med en kort oppsummering av de ulike skatteformene:

Grunnrenteskatt tilfaller staten. For vannkraft vil skattesatsen fra 2019 være 37 prosent. Grunnrenteskatten beregnes på grunnlag av produksjon time for time, multiplisert med spotprisen, med fradrag av driftskostnader og avskrivninger.

Naturressursskatt tilfaller kommuner og fylkeskommuner. Den beregnes av kraftverkets gjennomsnittlige produksjon de siste syv årene. Skattesatsen er 1,3 øre per kWh. Av dette tilfaller 1,1 øre kommunen, og 0,2 øre fylkeskommunen. Naturressursskatten er overskuddsuavhengig, og kan utlignes krone for krone mot ordinær inntektsskatt.

– Ikke superprofitt

– Jeg har ikke noe stor bekymring for at det skal innføres grunnrenteskatt på vindkraft nå. Man skal slite med å finne noe superprofitt å skattlegge innen vindkraft, sier Isachsen.

Slik han oppfattet Sanderud vil utvalget være mer opptatt av hvilke skatter som eventuelt kan innføres for vindkraften i fremtiden.

– Og da er det naturressursskatten mest aktuell. Da vil vindkraften legge igjen penger i kommunene, sier Isachsen.

– Sanderud utelukker ingen skatteformer, heller ikke grunnrenteskatt for vindkraft.

– Hvis man skal betale grunnrenteskatt for vindkraft, vil det ganske enkelt ikke gå rundt økonomisk. Man kan ikke sammenligne en vindpark med et vannkraftverk som ble bygget i 1960, de har ikke det samme inntektsgrunnlaget, sier han.

– Nei, men også nye vannkraftverk må betale grunnrenteskatt?

– Poenget er at i dag klarer vindpark-aktørene så vidt å bygge parker basert på fremtidige inntekter. Det er kun utenlandske pensjonsfond med lave avkastningskrav er villig til å finansiere utbyggingene. Grunnrenteskatt handler om å skattlegge superprofitt på vannkraftverk som produserer for 10 øre/kWh, sier Norwea-sjefen.

– Utgangspunktet for å innføre ulike grunnrenteskatter er vel ikke inntektsnivå, men at aktørene skal betale for å bruke av fellesskapets ressurser?

– Innfører vi grunnrenteskatt på vindkraft nå, blir det ganske enkelt ikke bygd ut mer vindkraft. Vi kan heller prates når det er superprofitt innen vindkraft. Skal man innføre grunnrenteskatt på vindkraft må det bli betydelig høyere strømpriser og mye høyere inntjening først, sier Isachsen.