Representanter fra styret i Kraftfylka besøkte 13. september Statkraft. Her fikk vi en meget god innføring i de viktigste sakene Statkraft jobber med, og det er mange saker de kan samarbeide med Kraftfylkas medlemmer om. Blant sakene vi diskuterte var Statkraft og Kraftfylkas faglige prioriteringer, skattepolitikk, revisjon av kraftverk, nye kraftprosjekter og opprustning og utvidelse av eksisterende kraftverk. Kraftfylka er opptatt av at vannkraften kan brukes til regional verdiskaping og ønsker mer bruk av fornybar elektrisitet i samfunnet.