Regjeringen foreslår en ordning med raskere skattemessige avskrivninger av investeringene for å få fart på prosjekter for opprustning og utvidelse av vannkraftverk. Dette er et godt tiltak, selv om vi i utgangspunktet hadde ønsket en ordning med større skjerming av normalavkastningen fra grunnrenteskatt. Dette ville gjort det mer aktuelt med et skatteopplegg som er teknologinøytralt. 

Se daglig leder Niklas Kalvø Tessems kommentarer til statsbudsjettet i E24.