12. mars signerte styreleder i Kraftfylka Mona Røsvik Strømme og administrerende direktør i Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) Øivind Brevik en avtale om sekretariatsfunksjon.

Avtalen innebærer at Kraftfylka leier sekretariatstjenester av Samfunnsbedriftene, tilsvarende én full stilling. Niklas Kalvø Tessem fortsetter som daglig leder i Kraftfylka, men vil formelt sett bli ansatt hos Samfunnsbedriftene. Styret i Kraftfylka leder organisasjonen med full selvstendighet. 

Avtalen gir en gjensidig styrking av begge organisasjoner. Samfunnsbedriftene har en bred faglig forankring, med et eget energiteam. Kraftfylka og Samfunnsbedriftene deler grunnholdningen om samfunnsansvarlig drift, og synergieffektene mellom de ulike avdelingene i Samfunnsbedriftene og fylkeskommunenes virksomheter er stor. Vi ser derfor fram til et godt samarbeid.