By- og regionforskningsinstituttet NIBR har vurdert regional planlegging opp mot konsesjonsprosessen til NVE. De kommer også med konkrete forslag til forberdringer. Resultatene vil bli presentert på Arendalsuka 13. august kl 09:30, hos Innoventi, Torget 1B i Arendal.