Kraftfylka har svart på advarselen fra syv miljøorganisasjoner, som er bekymret for at regionalt folkevalgte ikke kan ta hånd om naturvernet. Frykten er ubegrunnet. Arbeidet med for eksempel vannforvaltningsplanene har vist det motsatte.

Les innlegget i NRK