I dag er nettleien svært ujevn fordelt i landet, og vi ønsker en utjevning. Dette har også Stortingets flertall bedt om.

I den forbindelse har Kraftfylka og KS Bedrift i felleskap hatt på trykk et leserinnlegg om utjevning av nettleie i NRK.

Saken kan leses her