Kraftfylka holdt et innlegg hvor vi vektla fylkeskommunenes medvirkning til konsesjonsprossesen, og rollen til regional plan. Innspillsmøtet ble avholdt på video, og er et ledd i et arbeidet med en stortingsmelding om en forbedret konsesjonsprosess for vindkraft på land. Kraftfylka driver også et kartleggingsarbeid for å se på fylkeskommunenes forventninger til medvirking til prosessen, som vil bli oversendt til departementet. 

Møtet ble streamet, og Kraftfylkas innlegg kan ses her ved å trykke på "hopp til kapittel".