Kraftfylka holdt innlegg og sendte skriftlige innspill til de to komiteene, med hovedbudskap om at det må innføres en naturressursskatt på vindkraft i tillegg til en produksjonsavgift som belastes kraftprodusentene. Siden naturressursskatten samordnes med selskapenes overskuddsskatt er dette ingen ekstra skattebelastning, men en omfordeling fra staten til kommuner og fylkeskommuner. Derfor blir det i praksis et spleiselag mellom staten og selskapene om man innfører begge ordningene. Vi mener også at utjevningsordningen for nettleie bør styrkes fra det foreslåtte nivået på 20 millioner kroner til 300 - 500 millioner kroner om vi skal få til en reell utjevning av nettleien for alle landets kunder. Dette kan gjøres som et lite tillegg for alle på nettleien eller en andel av elavgiften. 

Finanskomteen:

Innlegg (video)

Notat

Energi- og miljøkomiteen:

Inlegg (video)

Notat