Dramatiske konsekvenser 

Utvalget foreslår å avvikle konsesjonskraftordningene. Dette vil være svært dramatisk for kommunesektoren, som i dag har inntekter i størrelsesorden 1,4 milliarder kroner fra konsesjonskraft.

  • Dette er et angrep på kommunesektorens verdiskapning fra vannkraft. Konsesjonskraftordningene har sikret inntekter til lokal og regional utvikling i mer enn 100 år. De foreslåtte endringene vil endre forutsetningene for verdiskapningen fra kraftproduksjon, og føre til en sterk sentralisering av kraftinntektene, sier Niklas Kalvø Tessem, daglig leder i Kraftfylka.

Sentralisert omfordeling av kraftinntektene

Konsesjonskraft er en avståelse av kraft fra kraftprodusenter til de kommuner og regioner som har kraftinngrepene. Dersom ordningen erstattes av en økning i naturressursskatten vil staten omfordele inntektene mellom alle kommuner, og balansere det mot andre typer tilskudd. Dette fører til at man løsriver verdiskapningen fra de områder som stiller naturen til disposisjon og omfordeler inntektene til Oslo og andre bykommuner med lite kraftproduksjon. Samtidig er det en sterk sentralisering som gir staten vide fullmakter til å disponere kraftinntektene. 

  • Det er synd at utvalget ikke har lyttet bedre til bransjeorganisasjonen Energi Norge. De mener det er innretningen på grunnrenteskatten som er problemet, ikke lokal og regional beskatning. Det er svært viktig for lokal aksept for kraftproduksjon at man har en forutsigbar kompensasjon til lokalbefolkningen. Motstanden mot ny kraftproduksjon den siste tiden viser dette med all tydelighet. Utvalgets rapport vil derfor hindre ny fornybar kraftproduksjon i Norge, og svekke regional og lokal næringsutvikling, fortsetter Tessem.

I motsetning til konsesjonskraft følger ikke naturressursskatten kraftprisene og har vært uten indeksjustering siden 1997. Det er også verdt å merke seg at dersom fylkeskommunene skal få dagens andel av naturressursskatten uten konsesjonskraft, vil det føre til en sterk svekkelse av fylkeskommunenes kraftinntekter. 

Les rapporten her