Ordningen med opprinnelsesgarantier er nå oppe til vurdering. Ordningen gir kjøper av garantiene et «bevis» på at de støtter fornybar energi, gjennom at produsentene kan selge en slik garanti på et europeisk marked. Dessverre kan ikke selgere av konsesjonskraft «bevise» at sin vannkraft er fornybar. Dette må det gjøres noe med.

 

2018-11-19-Konsesjonskraften er også fornybar.jpg