Les vårt høringssvar til Oed her:

Høring opprinnelsesgarantier