Rapporten søker å svare på hvilken rolle fylkeskommunen kan ha i vindkraftforvaltningen i fremtiden, ved å se på ulike historiske utfordringer som har vært tidligere og foreslår konkrete forslag til endringer. Dette er svært nyttig kunnskap som kan knyttes til prosessutformingen og videre arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft.

Kraftfylka har sittet i referansegruppen for arbeidet med rapporten. Vi setter pris på det arbeidet som er gjort med rapporten, og kunnskapsgrunnlaget vil være til hjelp for arbeidet med vårt høringssvar til Nasjonal ramme for vindkraft.

 

For mer bakgrunnsinformasjon om prosjektet se prosjektets info side her.

Lenke til OsloMets publikasjon: her.