Vi mener at ekspertutvalgets mandat er for bredt. Det er kun særskatter for vannkraften som burde vurderes. Konsesjonskraften er ikke en skatt. Konsesjonskraftordningen er vertskommunenes og fylkeskommunenes rett til en del av kraftproduksjonen, som vederlag for den naturkapitalen som er stilt til disposisjon til vannkraftproduksjon. Denne retten er solid forankret i det norske samfunnet.

Les saken her: 

Konsesjonskraft