25. mars avholdt Samfunnsbedriftene Energi og Kraftfylka et felles webinar om EUs grønne giv og Norges tilknytning til denne utviklingen. Fra Norges EU-delegasjon i Brussel stilte energiråden Ragnar Semundseth og rådgiver Martin Skjerping Lund.

EUs grønne giv (Green Deal) er en samlebetegnelse for EUs arbeid med klimagassutslipp og energipolitikk. EU har nylig vedtatt sterkere ambisjoner om kutt i klimagassutslipp mot 2050.

Kuttet skal være på 55 prosent totalt for EU, som betyr at en rekke direktiver og forordninger må oppdateres i 2021, den såkalte "fit-for-55" prosessen. Dette innebærer blant annet at målet for fornybar energi skal styrkes fra 32 prosent til 38-40 prosent og målet for energieffektivisering skal styrkes fra 32,5 prosent til 36-39 prosent. 

Semundseth trakk fram offshore vind og hydrogen som store satsninger i EU, hvor Norge spiller en aktiv rolle og har store næringsinteresser. I tillegg gikk han gjennom lovgivningsprosessen, og Norges mulighet til å påvirke den. 

Takk til EU-delegasjonen som stilte i webinaret. Her er presentasjonen.